Min side / Lad opp

Xito avvikles 2. mai 2016

Xito blir en del av Hello som ønsker å rendyrke sin satsing på enkle og billige mobilabonnement, og har valgt å avslutte Xitos forhåndsbetalte abonnement. Dette innebærer at du som er Xito-kunde må finne en ny mobiloperatør i god tid før 2. mai 2016.

Alternativ 1: Hello sine abonnement gjorde tidligere i vinter rent bord i dinside.no sin kåring av Norges billigste mobilabonnement, og selskapet håper at flest mulig av de tidligere Xitokundene blir med over til Hello. Dersom du ønsker å bli Hello-kunde går du inn på hello.no og gjennomfører en ordinær bestilling. Din Xito-saldo vil automatisk bli kreditert på første faktura fra Hello. Merk at Hello sine abonnement betales med faktura og at det derfor gjennomføres en kredittsjekk i bestillingsprosessen.

Gå til hello.no

Alternativ 2: Dersom du ikke ønsker å bytte til Hello eller vil fortsette og ha et kontantkort, må du bytte til en annen mobiloperatør. Bruk gjerne tek.no sin mobilkalkulator for å finne mobilabonnementet som passer best for deg. Dersom du har penger til gode etter at du har gått til en annen operatør kan du sende en epost til ks@xito.no for å få refundert restbeløpet til din bankkonto. Oppgi telefonnummeret det gjelder og kontonummer i mailen.

VIKTIG: Dersom du ikke har overført nummeret ditt til Hello eller en annen operatør før 2. mai 2016, vil abonnement og telefonnummer slettes, og det vil være for sent å ta det med videre fra Xito. Merk at de fleste operatører trenger 7-14 dager på å overføre et nummer.

Dersom du har spørsmål ber vi deg ta kontakt på ks@xito.no.

Mvh
Xito

As of May 2. 2016, Xito will be liquidated

Xito merges with Hello and will no longer provide pre-paid subscriptions. For you as an Xito-customer, the consequence is that you will need to find a new provider well before May 2. 2016.

Option 1: Hello provides cost efficient subscriptions that throughout the winter has won most price tests and is arguably the cheapest subscription in Norway. If you would like to become a Hello subscriber, go to www.hello.no and go through the normal ordering process. Your Xito balance will automatically be credited to your first Hello invoice. Please note that Hello subscriptions are post-paid and as a result of this, there will be a credit rate check.

Option 2: If you do not want to order a Hello subscription or would continue with a pre-paid subscription, you need to order a subscription at another telecom provider. We encourage you to use the price calculator on http://www.tek.no/mobilabonnement to find what subscription suits you best. If you have any balance remaining after transferring to a new provider, please email ks@xito.no and we will reimburse this to your bank account. Please state your phone number and bank account in the email.

Important: If you haven’t transferred your number to Hello or another provider by May 2. 2016, your subscription and phone number will be deleted and it will be too late to transfer it from Xito. Note that most providers need 7-14 days to transfer a number.

If you have any questions, please contact us at ks@xito.no

Regards
Xito

hello_orange_IYC
Alt du trenger å vite om Xito

Lad opp kontantkort

Gå til Min Side

Lad opp kontantkort eller rediger din Xito-konto

Min side

Gå til Min Side

Full oversikt og kontroll over ditt abonnement

Sjekk saldo

Send "saldo" til 2077